Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Số hiệu VB: 810/TB-NĐSĐ ngày 08/03/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *