Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá mua sắm vật tư số 256/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm hạt trao đổi Anion

Số hiệu đơn hàng: 41/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây