Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo mời khảo sát báo giá

Hạng mục:  Thiết bị dụng cụ thể dục thể thao

Số hiệu VB: 788/V.NSCP-KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây