Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn thời hạn nộp báo giá

Đơn hàng: Mua sắm công cụ dụng cụ thiết bị văn phòng

Số thông báo: 865/TB-NĐSĐ ngày 14/03/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây