Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn -TKV: Thông báo giá đơn hàng

Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn -TKV: Thông báo giá đơn hàng: Mua sắm vành răng bánh sao, xích ( ray xích + bu lông ba tanh) máy gạt T180E

Số hiệu VB: 603/V.NSCP-KĐV

Tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *