Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo khảo sát đơn hàng

Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo khảo sát đơn hàng: Mua sắm ga lê tỳ, xích ( gồm ray, lô và ắc xích), bu lông ba tanh máy khoan HCR1500

Số hiệu VB: 605/V.NSCP-KĐV

Tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *