Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn-TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Hạng mục: Sửa chữa điều hoà Nhà máy Nhiệt điện

Số hiệu VB: 535/V.NSCP-KĐV

Tải văn bản đính kèm: 535 THONG BAO KQLCNCC DIEU HOA NMND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *