Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn-TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Hạng mục: Chuyển giao chất thải nguy hại năm 2024

Số hiệu VB: 554/V.NSCP-KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *