CBTT Thay đổi nhân sự

Ngày 27/6/2024 Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Quyết định số 1535/QĐ-ĐLTKV và Nghị quyết số 42/NQ-ĐLTKV về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Đoàn Xuân Hiệu – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty do được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kế toán – Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) kể từ ngày 01/7/2024.

Tải tài liệu kèm theo: Miễn nhiệm PTGĐ ĐX Hiệu