Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt Điện Sơn Động – TKV đoàn kết thực hiện theo đường lối chủ trương của Đảng, xây dựng Công ty đảm bảo An toàn – Đổi mới – Phát triển, đồng thời xây dựng mô hình ” Nhà máy trong công viên” nhằm nâng cao về sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. 

Người dự thi: Trần Ngọc Khương

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Phó bí thư chi bộ Kỹ thuật, Phó phòng Kỹ thuật – An toàn, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

Đơn vị công tác: Phòng Kỹ thuật- An toàn, Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *