Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Nội dung: Đổi mới dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Người dự thi: Nguyễn Văn Sáng

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên, Kỹ thuật viên Hóa-nhiên liệu, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận Phân xưởng Vận hành.

Đơn vị công tác: Phân xưởng Vận hành, Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Tải tài liệu đính kèm  Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *