Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Họ và tên: PHẠM VĂN SƠN

Sinh ngày: 29/06/1980

Đơn vị công tác: Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa,

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV

Chức vụ: Đảng viên

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *