Thư mời báo giá mua sắm hóa chất công nghiệp, dầu mỡ, đá vôi cho vận hành các nhà máy điện năm 2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV

Thư mời báo giá mua sắm hóa chất công nghiệp, dầu mỡ, đá vôi cho vận hành các nhà máy điện năm 2024 của Tổng công

Tải tài liệu đính kèm Tại đây