Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo mời hàng cạnh tranh

Hạng mục: Thuê ngoài cung cấp dịch vụ ăn giữa ca năm 2024

Số hiệu VB: 463/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *