Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp chào giá dự toán đơn hàng

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp chào giá dự toán đơn hàng cung cấp Cung cấp Vật tư thiết bị PVSX  của Công ty Nhiệt điện Na Dương

Số hiệu CV: 208/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *