Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá đơn hàng số 02

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá đơn hàng số 02: ” Cung cấp sữa bồi dưỡng độc hại cho CBCNV phục vụ sản xuất năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV”

Số hiệu CV: 206/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *