Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Gói cung cấp: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống camera nhà máy 2024

Số CV: 1490/NĐĐT-KHVT ngày 28/5/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây