Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thư mời báo giá

Hạng mục: Xử lý chất thải năm 2024

Số hiệu VB: 256/TM-CNPC

Tài liệu đính kèm:

CV 1685 Kế hoạch xử lý chất thải năm 2024 PA 01 Xử lý dầu FO tồn trong bể dầu số 2 TM báo giá

PA 01 Xử lý dầu FO tồn trong bể dầu số 2

TM báo giá

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *