Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm thiết bị điện phục vụ sửa chữa S1

Số hiệu đơn hàng: 80/ĐH-NĐCP

Số công văn: 448/NĐCP-KHĐTVT ngày 11/6/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây