Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX

Ngày 30/11/2016 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 786/QĐ-SGDHN chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *