Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Chuỗi bài: “Nhiệt điện Đông Triều – TKV học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Họ và tên: Phạm Hồng Duy

 Đơn vị : Đảng viên Chi bộ Khối sản xuất – Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Đông Triều – TKV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *