Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Mời báo giá cung cấp vật tư thiết bị

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Mời báo giá cung cấp vật tư thiết bị PCCC Nhà máy thủy điện ĐN5

Số hiệu CV: 207/TMBG-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *