Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Số hiệu VB: 657/QĐ-NĐSĐ ngày 20/02/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *