Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thư mời chào giá

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thư mời chào giá đơn hàng số 15 cung cấp dầu DO 0,05%S-II phục vụ sản xuất năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *