Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Mời chào giá đơn hàng số 09: Cung cấp vòng bi, gối ổ và ống lót các loại PVSX năm 2024

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá đơn hàng số 09: Cung cấp vòng bi, gối ổ và ống lót các loại PVSX năm 2024

Số 228/PĐK-NĐND ngày 01/02/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *