Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá đơn hàng số 14 CC sắt thép PVSX năm 2024 của Công ty Nhiệt điện na Dương- TKV

Số hiệu CV: 326/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *