Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua việc quan tâm, chăm lo người dân địa phương trên địa bàn nhà máy Nhiệt điện Đông Triều đứng chân.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *