Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Đảng viên Trịnh Ngọc Hùng “Gương mẫu từ nhận thức đến hành động”

Họ và tên:    Chu Thị Kim Dung

Đơn vị:  Đảng viên Chi bộ Khối Văn phòng, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực – TKV.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *