Tổng công ty Điện lực – TKV: Thư mời báo giá

Gói cung cấp: Dịch vụ tham quan nghỉ mát cho CBCNV, người lao động có thành tích xuất sắc năm 2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV

Số CV: 1392/TM-ĐLTKV ngày 12/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây