Tổng công ty Điện lực – TKV: Thư mời báo giá

Dịch vụ cung cấp: Tổ chức khoá đào tạo cập nhật các quy định mới về thị trường điện và giá điện của Tổng công ty Điện lực – TKV năm 2024

Số VB: 1435/TM-ĐLTKV ngày 14/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây