Welcome to our Shop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

About us Shop now

Browse products

[ux_product_categories style=”overlay” type=”grid” grid_height=”400px” number=”4″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”glow” text_pos=”middle” text_size=”large”]

Browse products

[ux_products cat=”81″]

Latest news

CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng công ty Điện lực – TKV cập nhật bổ sung các tài liệu họp...

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói cung cấp: Sửa chữa một số hạng mục của Công ty Nhiệt điện Sơn...

Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng: Cung cấp máy tính và một số thiết bị văn phòng Số hiệu...

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa một số hạng mục của Công ty Nhiệt điện Sơn...

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

  Tên gói cung cấp: Kiểm định định kỳ hệ thống quan trắc nước thải,...

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV:  Mời báo giá vật tư

Hạng mục:  “Lắp đặt camera giám sát hỗ trợ công tác an ninh, an toàn...

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

  Đơn hàng: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa Cầu trục 01 kho...

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Phê duyệt dự toán và KHLC nhà cung cấp

Hạng mục: Cung cấp kiểm định và quan trắc đối chứng hệ thống quan trắc...

Follow Us on Instagram

No images found.