Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV:  thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Tên đơn hàng: Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết b

Số hiệu đơn hàng: 318/TB-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *