Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp báo giá

Tên đơn hàng: cung cấp vật tư phát sinh phục vụ nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhà máy

Số hiệu đơn hàng: 477/TB-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây