Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất gói: Cung cấp dịch vụ đưa, đón CBCNV và Thuê xe vận chuyển, thuê xe 5 chỗ…

Số hiệu CV: 220/TB-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *