Công ty Nhiệt Na Dương – TKV: Mời chào giá đơn hàng số 24

Tên đơn hàng:: “Cung cấp cửa thép chống cháy phục vụ sản xuất Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV”

Số văn bản đăng tải:1254/NĐND-KHĐTVT ngày 20/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây