Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói cung cấp” Bảo dưỡng định kỳ hệ thống PCCC năm 2024 của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV”

Tên đơn hàng: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói cung cấp” Bảo dưỡng định kỳ hệ thống PCCC năm 2024 của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV”

Số VB: 1946/TB-NĐSĐ ngày 9/6/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây