Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Gói cung cấp:Sửa chữa máy ép bùn hệ thống nước thải nhiễm than NMNĐ Sơn Động;

Thông báo số 1897/TB-NĐSĐ ngày 03/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây