Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói cung cấp: Bảo trì, bảo dưỡng điều hoà cục bộ trong Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Số VB: 984/TB-NĐSĐ ngày 25/03/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây