Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào giá rộng rãi đơn hàng: Mua sắm trang bị, bảo hộ lao động năm 2024

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào giá rộng rãi đơn hàng: Mua sắm trang bị, bảo hộ lao động năm 2024

số: 362/TB-NĐSĐ ngày 01/02/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *