Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn 

Tên đơn hàng: Bảo dưỡng, sửa chữa các máy công cụ Phân xưởng Sửa chữa NMNĐ Sơn Động;

Thông báo số 1713/TB-NĐSĐ ngày 12/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây