Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp Hồ sơ báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói cung cấp: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Nạo vét lòng hồ Đập nước số 2 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV;

Thông báo số 1743/TB-NĐSĐ ngày 17/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây