Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp báo giá vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư khắc phục khiếm khuyết thiết bị;

Thông báo số 1708/TB-NĐSĐ ngày 12/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây