Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn Hồ sơ chào giá

Thông báo số: 1961/TB/NĐSĐ ngày 10/07/2024

Nội dung: Thông báo gia hạn Hồ sơ chào giá gói cung cấp ” Sửa chữa máy ép bùn hệ thống nước thải nhiễm than NMNĐ Sơn Động”.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây