Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa hàng rào bao quanh khu vực téc chứa axit kiềm; hàng rào tại đập nước số 1, số 2; mái tôn kho đá vôi và máng thu nước mưa kho than Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Thông báo số 976/TB-NĐSĐ ngày 22/03/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây