Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống CEMS tổ máy số 1, số 2 và Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục năm 2024 NMNĐ Sơn Động

Quyết định số  957/QĐ-NĐSĐ ngày 21/3/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây