Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Gia hạn thư mời khảo sát giá số 1674 /TM/NĐSĐ ngày 07/06/2024

Nội dung gói cung cấp: Xử lý chất thải rắn thông thường của Công ty nhiệt điện Sơn Động

Thông báo số: 1729 TB/NĐSĐ ngày 14/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây