Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Gia hạn thời gian nộp báo giá

Thông báo số: 1901/TB-NĐSĐ ngày 03/7/2024

Gói cung cấp ” Sửa chữa đồng hồ đo lưu lượng nước số 1, 2 và sửa chữa các động cơ bị cháy cuộn dây” và gói cung cấp ” Sửa chữa thiết bị”.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây