Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Báo giá dịch vụ

Tên đơn hàng: Báo giá dịch vụ Huấn luyện cấp chứng chỉ và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2024

Số văn bản đăng tải: 1318/NĐND-KHĐTVT ngày 28/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây