Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo mời nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Thông báo mời nhà cung cấp  báo giá sửa chữa thay tôn mái che Tháp chuyển than TR3

Số văn bản đăng tải: 1219/NĐND-KHĐTVT ngày 17/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây