Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo mời chào giá đơn hàng số 08

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo mời chào giá đơn hàng số 08: Cung cấp các loại vật tư, thiết bị cho hệ thống hóa và hóa chất tinh khiết phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Số hiệu VB: 357/PĐK-NĐND

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *